Bæredygtighed og social ansvarlighed

Hos Bjerregaard sikkerhed ønsker vi at drive en bæredygtig og socialt ansvarlig forretning, der skaber værdi for alle vores interessenter. 

For os handler social ansvarlighed om at opføre sig ordentligt i alle aspekter og forsøge at gøre en forskel på de områder, som vi har en mulighed for at påvirke positivt. Vi har derfor med udgangspunkt i FN’s global Compact principper defineret en CSR-politik, der er gældende for hele virksomheden.

Fælles fokus for vores CSR tiltag er, at de skal være med til at underbygge Bjerregaards position som en etisk og ansvarlig virksomhed – både under udvælgelse af vores leverandører samt i lokalsamfundet som hos kunder og blandt medarbejderne.

Vi vil gerne gøre aktivt brug af vores rolle og vores styrker for at tage ansvar for at være med til at udvikle det samfund, som vi er en del af. Det kan måske lyde som en kliche, men hos Bjerregaard sikkerhed mener vi det. Vi tror på, at planlagte tiltag og initiativer kan være med til at bidrage til at forbedre kvaliteten for vores ansatte og for samfundet som helhed. Derfor støtter vi en række forskellige tiltag og initiativer af forskellig art, der alle har til formål at skabe merværdi for samfundet og lokalsamfundet.

Ansvarlig leverandørstyring

Hos Bjerregaard sikkerhed lægger vi vægt på ansvarlig leverandørstyring, hvor vores leverandørers etiske principper skal matche vores egne. Vi går således op i at sikre, at de produkter, vi forhandler og distribuerer, er udviklet og produceret i virksomheder, der overholder internationale principper.

Derfor screener vi vores leverandører efter en række internationalt anerkendte normer og retningslinjer inden for menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og miljø. Herudover besøger vi jævnligt de fabrikker, der fremstiller vores egne produkter, for at sikre ordentlige arbejdsforhold og miljømæssig forsvarlig produktion.

Bæredygtig produktion

Hos Bjerregaard sikkerhed bestræber vi os på, at både såvel vores produkter som arbejdsgange skal være bæredygtige. For at sikre dette stiller vi krav til vores samarbejdspartnere om gennemskuelighed. Vi lægger stor vægt på, at produktion foregår miljømæssigt forsvarligt, ligesom vi løbende arbejder på at optimere vores  arbejdsforhold til at efterleve nye og bedre miljømæssige standarder og krav. 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål er vores eksperter altid lige ved hånden.

Ring 46 55 00 00